Naše služby

Co děláme

Naším cílem je průběžné budování ekologicky příznivé zemědělské výroby se zřetelem na zdraví konzumentů našich výrobků a na výnosnost naší půdy.

Kvalita a odpovědnost

Farmy z naší skupiny pěstují plodiny výhradně v souladu s našimi přísnými podmínkami a pod naším dohledem nad celým cyklem výroby od výběru půdy až do sklizně a skladování. Proto jsme schopni zajistit našim zákazníkům dodávky produkce v nejlepší bio kvalitě.

Certifikace a právní pomoc

Pomáháme našim farmářům s bio certifikací, poskytujeme jim informace, právní podporu a odborné poradenství, rozvíjíme metodologii pěstování zemědělské produkce a využití organických látek. Naši agronomové pravidelně navštěvují farmy, kde kontrolují stav plodin, zařízení a skladových prostor.

Kontrolní systém

Máme zavedený vlastní systém kontroly bio dodávek, zahrnující interní audit, výjezdy na místo, kontrolu dokumentace, kontrolu dodávek produkce a sledovatelnost, vzorkování a analýzu zakázaných látek, bezprostřední kontrolu dopravy, překládek a skladových prostor.

Přísný dohled

Před vývozem je biokvalita naších výrobků potvrzována za přísného dohledu našich kontrolních orgánů dle vzorků testovaných akreditovanými evropskými laboratořemi.

Jak pracujeme

Systematicky budujeme vertikálně integrovaný obchodní model, který našim zákazníkům umožňuje plánovat budoucí sklizně a kontrolovat kvalitu, čímž garantujeme stabilní objem certifikovaných ekologických produktů.

Spolupráce s farmáři

Pro kontrolu našich plodin neustále udržujeme kontakt s našimi farmáři, jsme na polích během setí, růstu a sklizně.

Velkoobchod a skladování

V EU máme více než 10 000 metrů čtverečních skladových prostor, kde neustále udržujeme stabilní spolehlivý a kvalitní skladvé zásoby produktů pro naše zákazníky.

Logistika „ode dveří ke dveřím“

Díky efektivnímu využití mezinárodní multimodální dopravy jsou naše výrobky dodávány včas našim zákazníkům a partnerům po celém světě.

Prodej zboží

Naše společnost zaměstnává některé z nejlepších odborníků v oblasti zahraničního obchodu v Evropské unii a zemích SNS, takže naši zákazníci vždy dostávají ty nejlepší nabídky.

Marketing

Smluvní strategie a cenová politika

Certifikace

Příprava dokumentace, právní podpora.

Plánování

Analýza trhu, půdy, technologie, zařízení, skladů a pracovní síly.

PODPORA ÚPLNÉHO CYKLU PŘECHODU NA BIOPRODUKCI

Klepněte na ikony
pro více info

Kontrola plevele a škůdců

Doporučené aktivity, osvědčené postupy, použití povolených nástrojů.

Řízení rizik, výběr a dodání odrůd osiva

Používání osvědčených postupů, pojištění produktů, výběr odrůd osiva.

Zařízení

Poradenství, nákup a školení personálu.

Náš bio pokrok

Naše skupina pěstuje a prodává 100 % bio produkci od roku 2009. Společnost AGRIWELL s.r.o. a veškeré smluvní farmy mají certifikaci EU.

10+

Přes 10 let na trhu

Více než deset let vyvážíme a dovážíme zemědělskou produkci v rámci EU.

20+

Přes 20 farem v naší skupině

Vedeme skupinu 20 farem a spolupracujeme s dalšími farmáři.

54 000+

Přes 54 000 hektarů pozemků

Naše hlavní pěstební pozemky jsou v Kazachstánu.

26 000+

Přes 26 000 tun zboží

V zemědělském roce 2021/2022 jsme dovezli do EU ze zemí SNS přes 26 000 tun zboží.