ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ

№ 17072019

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. Ці загальні умови договорів купівлі-продажу («Умови») компанії AGRIWELL s.r.o., IČO: 288 82 202, юридична адреса: Plzeňská 3351/19, 150 00 Prague 5-Smíchov, Чеська Республіка, зареєстрована в комерційному реєстрі за адресою муніципальний суд у Празі, справа № C 150860 («Покупець»), відповідно до § 1751 Закону № 89/2012 Coll., Цивільний кодекс («OZ»), регулює взаємні права та обов’язки сторін, що випливають із договір купівлі-продажу, укладений між Продавцем та іншою особою чи компанією («Продавець»).

1.2. Ці Умови є невід'ємною частиною договору купівлі-продажу, укладеного між Покупцем і Продавцем. У договорі купівлі-продажу можна обговорити положення, що відрізняються від Умов. Положення договору купівлі-продажу мають пріоритет над положеннями цих умов.

1.3. Ці Умови є обов’язковими для Покупця та Продавця та мають пріоритет над будь-якими Умовами або попередніми домовленостями Продавця щодо предмета купівлі та замінюють їх. Якщо це прямо не передбачено в договорі купівлі-продажу або не вимагається чинним законодавством, Покупець прямо відкидає будь-які спроби Продавця включити будь-які інші умови, які випливають безпосередньо з волі Продавця чи звичайної ділової практики, або якщо така спроба зроблена в зв'язок з пропозицією, листуванням, веб-сайтом, прийомом замовлень, питаннями щодо дотримання зобов'язань контрагента, виставленням рахунків тощо.

1.4. За договором купівлі-продажу Продавець зобов'язується доставити Покупцеві замовлений товар і передати Покупцеві право власності на нього, а Покупець зобов'язується прийняти поставлений товар і сплатити Продавцю вартість товару.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ГАРАНТІЇ ПРОДАВЦЯ

2.1. Продавець гарантує, що предмет купівлі («Товар») відповідає опису в договорі купівлі-продажу та будь-яким відповідним специфікаціям; є новим (якщо інше не зазначено в договорі купівлі-продажу), хорошої та комерційної якості та придатним для будь-якої мети, зазначеної Продавцем або повідомленої Продавцем Покупцеві прямо чи неявно. У цьому відношенні Покупець покладається на досвід і судження Продавця.

2.2. Продавець гарантує, що продає Товар Покупцеві без будь-яких застав і обтяжень і з гарантією повного права власності (якщо інше прямо не зазначено в договорі купівлі-продажу).

2.3. Продавець несе відповідальність за забезпечення належного та адекватного виконання всіх перевірок і випробувань Товару. Товар підлягає остаточному огляду Покупцем та його прийняттю або вибракуванню Покупцем після прибуття на місце доставки. Якщо після огляду або випробування Покупець визначає, що Товар не відповідає або навряд чи відповідатиме узгодженим умовам і зобов’язанням Продавця, він повинен повідомити про це Продавця, а Продавець має негайно вжити необхідних коригувальних заходів для забезпечення того, щоб узгоджені умови та характеристики Товару виконуються.

2.4. Продавець гарантує, що Товар належним чином упакований і захищений/захищений, щоб його можна було доставити до місця доставки в належному стані, а також щоб Товар був доставлений Покупцеві протягом звичайного робочого часу Покупця або в інший час, узгоджений між партії.

2.5. Продавець гарантує, що він дотримуватиметься відповідних законів і нормативних актів під час доставки Товарів, включаючи всі закони та нормативні акти щодо імпорту, експорту, захисту навколишнього середовища та захисту персональних даних.

2.6. На будь-які продукти третіх сторін, які продає Продавець, можуть поширюватися власні гарантії, і Продавець передасть усі такі гарантії в повному обсязі Покупцеві. Застосування таких гарантій відбуватиметься безпосередньо між Продавцем і третьою стороною.

2.7. Цей гарантійний пункт доповнює, а не замінює гарантії та послуги, викладені в угоді купівлі-продажу, запропоновані Продавцем або передбачені чинним законодавством.

3. ЦІНА КУПІВЛІ ТА ОПЛАТА

3.1. Ціною Товару є ціна, зазначена в договорі купівлі-продажу. Ціна включає вартість упаковки, витрати на доставку до місця доставки, страхування, мита та збори та відповідні податки, включаючи, але не обмежуючись будь-якими податками на додану вартість, податками на продаж або акцизами. Без попередньої письмової згоди Покупця підвищення ціни неможливе, чи то через збільшення витрат на матеріали, робочу силу, транспортування чи іншим чином.

3.2. Продавець виставляє рахунок-фактуру Покупцеві під час доставки або після доставки Товару та лише відповідно до цих Умов.

3.3. Один рахунок-фактура не може бути пов’язаний з кількома договорами купівлі-продажу. Рахунок повинен містити:

  • номер договору купівлі-продажу;

  • дані в податковому документі відповідно до закону;

  • номер банківського рахунку Продавця (із зазначенням коду банку);

  • деталі ціни відповідно до договору.

Якщо рахунок-фактура не відповідає всім вищезазначеним умовам, це призведе до того, що Покупець не сплатить рахунок-фактуру та поверне його Продавцю для ремонту. Новий термін для нового рахунку-фактури починається з моменту його повторної доставки Покупцеві.

3.4. Якщо інше не обумовлено в договорі купівлі-продажу, Покупець повинен сплатити Продавцю всі належним чином виставлені суми протягом 14 днів після доставки рахунку Покупцеві, за винятком сум, оскаржених Покупцем сумлінно.

3.5. Усі розрахунки за таким договором будуть здійснюватися в євро безготівковим розрахунком

3.5. Усі розрахунки за таким договором будуть здійснюватися в євро безготівковим розрахунком або в інший спосіб, узгоджений між Покупцем і Продавцем.

3.6. Якщо оплата оскаржується, Покупець надсилає Продавцю письмове повідомлення з описом кожного спірного товару. Сторони надалі докладатимуть зусиль для вирішення всіх таких суперечок швидко та сумлінно.

3.7. Днем оплати вважається день списання сплаченої суми з рахунку Покупця.

3.8. Продавець зобов'язаний видати Покупцеві офіційне підтвердження оплати.

4. ДОСТАВКА

4.1. Товар буде доставлено за адресою, зазначеною в договорі купівлі-продажу, або в інше місце, вказане Покупцем.

4.2. Продавець повинен доставити замовлену кількість Товару Покупцеві в дату (дати), зазначену в договорі купівлі-продажу, або в іншу дату, визначену сторонами в письмовій формі. Своєчасна доставка товару є важливою. Якщо Продавець не доставить Товар у день доставки, Покупець може негайно відмовитися від договору купівлі-продажу шляхом письмового повідомлення, надісланого Продавцю, і Продавець зобов’язаний компенсувати Покупцеві будь-які збитки, претензії, збитки та розумні витрати та витрати, пов'язані з недоставкою Товару Покупцеві в день доставки.

4.3. Продавець інформує Покупця про відвантаження, як тільки Товар буде доставлений комерційному перевізнику. Продавець надасть Покупцеві всі документи, необхідні для передачі Товару Покупцеві, відразу після того, як Продавець передає товар перевізнику. Номер договору купівлі-продажу має бути вказаний на всіх товаросупровідних документах, транспортних етикетках, авіанакладній/коносаменті, рахунках-фактурах, листуванні та будь-яких інших документах, що стосуються цього контракту.

4.4. Товар повинен бути упакований таким чином, щоб забезпечити доставку Товару в непошкодженому стані. Товари повинні бути марковані відповідно до всіх чинних законів, стандартів і правил. Продавець надає Покупцеві попереднє письмове повідомлення, якщо він вимагає від Покупця повернення будь-якого пакувального матеріалу. Будь-яке повернення пакувального матеріалу здійснюється за рахунок Продавця.

4.5. Право власності переходить до Покупця з моменту доставки Товару до місця видачі та приймання Товару Покупцем. Продавець несе відповідальність за всі ризики втрати або пошкодження Товару до моменту доставки Товару до місця доставки. Продавець несе відповідальність за будь-яку затримку доставки з вини транспортної компанії.

4.6. У випадку, якщо Товари, доставлені Продавцем, не відповідають умовам договору купівлі-продажу через те, що вони не відповідають узгодженій якості, кількості чи зазначеному рівню, або не підходять для потрібних цілей, Покупець має право відмовитися від таких Товарів, якщо він зробить це в розумний час після доставки та перевірки Товарів, і придбати Товари в іншому місці та вимагати відшкодування понесених витрат, без шкоди будь-яким іншим правам Покупця.

4.7. Прийняття будь-якої частини Товарів не зобов’язує Покупця приймати майбутні поставки невідповідних Товарів, а також не звільняє Покупця від права повернути невідповідні Товари. Покупець може вирішити, чи відмовитися від договору, чи вимагати відшкодування, чи вимагати від Продавця ремонт чи заміну таких Товарів без додаткових витрат і вчасно. Продавець несе відповідальність за всі додаткові витрати, понесені Покупцем при поверненні відхиленого Товару.

4.8. Виплата Покупцем Продавцю будь-якої суми (незалежно від того, яка є спірною чи ні), не зобов’язує Покупця прийняти поставлений Товар або брати на себе будь-яку відповідальність чи зобов’язання здійснити решту платежів. Покупець може вирахувати такі суми із сум боргу або сплати (плюс відповідний податок із продажу):

усі борги та грошові кошти, які Продавець має сплатити Покупцеві, що виникають у зв’язку з договором купівлі-продажу; і

всі витрати, які Покупець повинен був сплатити, зазнав або які поніс Покупець, і Продавець зобов'язаний відшкодувати ці витрати Покупцеві.

5. НЕВІДПОВІДНІ ТОВАРИ

5.1. Покупець має право оглянути весь Товар або його зразок у день доставки або після нього. Покупець може на власний розсуд відмовитися від усього або будь-якої частини Товару, якщо буде виявлено, що він не відповідає зазначеним параметрам або має дефекти. Якщо Покупець відмовляється від будь-якої частини Товару, Покупець може, надіславши письмове повідомлення Продавцю: (a) прийняти Товар за розумно зниженою ціною; або (б) відмовитися від Товарів і подати запит на обмін. Якщо Покупець вимагає заміни Товару, Продавець негайно замінить невідповідний Товар за свій рахунок і відшкодує Покупцеві всі пов’язані з цим витрати, включаючи, але не обмежуючись, плату за доставку для повернення дефектного Товару та доставка замінного Товару. Якщо Продавець не доставить замінний товар вчасно, Покупець може замінити його Товаром від третьої сторони та стягнути з Продавця витрати на такий Товар і відмовитися від договору купівлі-продажу через прострочення. Будь-яка перевірка чи інші дії Покупця за цим договором не змінять або іншим чином не вплинуть на зобов’язання Продавця за договором купівлі-продажу. Після виконання коригувальних заходів Покупець має право проводити подальші перевірки.

5.2. Якщо Продавець виявить невідповідність Товару до або після відправлення Покупцеві, Продавець негайно повідомить Покупця, а Покупець оцінить невідповідність Товару та визначить відповідну процедуру.

6. ШТРАФИ

У разі прострочення доставки Товару Покупцеві Продавець зобов'язаний сплатити Покупцеві штраф у розмірі 50 євро за кожен день прострочення. Обговорення договірного штрафу або його сплата не звільняє Продавця від обов’язку відшкодувати Покупцеві шкоду, спричинену порушенням зобов’язання, забезпеченого контрактним штрафом, а також не звільняє Продавця від обов’язку виконувати будь-які зобов’язання, що випливають із цього. договір.

7. VYŠŠÍ MOC

Покупець не несе відповідальності перед Продавцем за затримку або невиконання своїх зобов'язань, що випливають з договору купівлі-продажу, якщо така затримка або невиконання зобов'язань викликано подією або обставинами, які знаходяться поза розумним контролем Покупця. , без вини чи недбалості Покупця, і які за своєю природою не могли бути передбачені Покупцем, або якщо вони були передбачуваними, але неминучими. До таких подій належать, але не обмежуються, форс-мажорні обставини або суспільний ворог, урядові обмеження, повені, пожежі, землетруси, вибухи, епідемії, війни, вторгнення, військові дії, терористичні акти, бунти, страйки, ембарго або зупинки промисловості.

8. ВИХІД ВІД ДОГОВОРУ

8.1. Покупець має право відмовитися від договору купівлі-продажу за таких умов:

Продавець доставляє товар із затримкою більше 30 днів, або

Поставлений товар має дефекти, і Продавець не усуває ці дефекти протягом 30 днів з моменту доставки вимоги Покупця про усунення недоліків Товару. Запит Покупця може бути надісланий Продавцю електронною поштою або в письмовій формі поштою.

8.2. Повідомлення про відмову від договору може бути надіслано Продавцю електронною поштою або поштою за винятковим рішенням Покупця.

9. ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ЮРИСДИКЦІЯ

9.1. Тлумачення, реалізація та виконання договору купівлі-продажу регулюються законодавством Чеської Республіки.

9.2. Договірні сторони намагатимуться вирішувати всі суперечки мирним шляхом.

9.3. Суди Чеської Республіки мають виключні повноваження вирішувати будь-який спір, який виникає між сторонами щодо виконання та тлумачення цієї Угоди, або будь-який інший спір у зв’язку з цією Угодою. Якщо компетентним судом згідно із чеським законодавством є окружний суд, компетентним судом для вирішення будь-якого спору у зв’язку з цією Угодою є Окружний суд Праги 1. Якщо компетентним судом відповідно до чеського законодавства є компетентний регіональний суд, компетентний суд у зв’язку з цей договір є Міським судом у Празі.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1. Кожна сторона зобов’язується за жодних обставин не розголошувати будь-якій особі конфіденційну інформацію, що стосується договору купівлі-продажу, бізнесу, справ, клієнтів, клієнтів або постачальників іншої сторони або будь-якого члена групи компаній, до якої належить інша сторона.

10.2. Якщо будь-яка сторона надає особисту інформацію, сторона, якій вона надається, повинна дотримуватися чинного законодавства про захист даних.

10.3. Жодна зі сторін не має права використовувати конфіденційну інформацію про іншу сторону для інших цілей, окрім виконання своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Покупець має право змінити Умови в односторонньому порядку. Про таку зміну Продавець буде проінформований електронною поштою. Якщо Продавець не погоджується зі змінами, він має право відмовитися від договору купівлі-продажу протягом 14 днів з моменту доставки повідомлення про зміни.

11.2. Продавець погоджується звільнити Покупця від будь-яких зобов’язань, витрат, збитків або видатків, у тому числі розумних гонорарів адвокатів, понесених Покупцем або понесених Покупцем у результаті чи у зв’язку з порушенням Продавцем будь-яких зобов’язань за цим Договором.

11.3. Усі повідомлення, які мають бути надіслані за цією Угодою, повинні бути в письмовій формі та вважатимуться доставленими, коли вони надіслані рекомендованим або рекомендованим листом або особисто доставлені на адреси сторін, зазначені в Угоді купівлі-продажу. Якщо будь-яка сторона вкаже іншу адресу для доставки таких повідомлень іншій стороні або якщо Умови чи Угода про купівлю передбачають інший спосіб доставки повідомлень, такі повідомлення доставляються наступним чином. Якщо Умови або Угода про купівлю передбачають електронну пошту як спосіб доставки сповіщень, сповіщення електронною поштою буде надіслано на електронні адреси, зазначені в Угоді про купівлю.

11.4. Продавець не передає свої права чи обов'язки без письмової згоди Покупця. Будь-яка несанкціонована передача є недійсною. Покупець може передати свої права іншій особі без попередньої письмової згоди Продавця.

11.5. Жодна зміна або модифікація договору купівлі-продажу не є обов’язковою для Покупця, якщо тільки Продавець і Покупець не домовилися про це в письмовій формі.

11.6. Якщо будь-яке положення або частина Договору купівлі-продажу є недійсним або стає незаконним або таким, що не має позовної сили, воно буде вважатися зміненим у мінімально необхідному обсязі, щоб зробити його дійсним, законним і таким, що має юридичну силу. Якщо така зміна неможлива, відповідне положення або часткове положення вважається вилученим. Будь-яка зміна або видалення положення або частини положення згідно з цим пунктом не впливає на дійсність і юридичну силу решти Угоди купівлі-продажу.

11.7. Якщо будь-яке положення або частина Договору купівлі-продажу є недійсним або стає незаконним або таким, що не має позовної сили, воно буде вважатися зміненим у мінімально необхідному обсязі, щоб зробити його дійсним, законним і таким, що має юридичну силу. Якщо така зміна неможлива, відповідне положення або часткове положення вважається вилученим. Будь-яка зміна або видалення положення або частини положення згідно з цим пунктом не впливає на дійсність і юридичну силу решти Угоди купівлі-продажу.

Прага, Чехія, 15 липня 2019 р.