Sponzoring fotbalového klubu Dukla Praha

18/10/2023

      Spolupráce fotbalového klubu DUKLA Praha, spolek a společnosti AGRIWELL s.r.o.

Fotbalový klub DUKLA Praha (mládež) je sportovní klub sdružující ve svých 14 družstvech dětí a mládeže více jak 360 mladých sportovců. Původní název Dukly zněl ATK – Armádní tělovýchovný klub. Vznikl v roce 1948 z armádní jedenáctky reprezentačního mužstva fotbalistů ve vojenské základní službě.

Ke své celoroční sportovní činnosti využívá areál ASC Dukla na Julisce. Dále jsou pro tréninkovou a zápasovou činnost spolkem dlouhodobě pronajímány sportovní areály v pražské Ruzyni a v nedalekých Horoměřicích. Obě tyto sportoviště jsou využívány žákovskými a dorosteneckými družstvy.

Areál TJ Ruzyni slouží ke sportovní činnosti „Dukláků“ již od roku 2009 a výhledově je zasmluvněn ze strany Dukly až do roku 2041. Z důvodu plného využití kapacity areálu pro trénink a zároveň zefektivnění provozu vznikly v minulém roce dva projekty, které byli tento rok zdárně dokončeny.

ASC Dukla na Julisce

FK Dukla Praha; Mládež; WU11

FK Dukla Praha; Mládež; U13 - mladší žáci A 2018/2019

Ekologicky udržitelný zavlažovací systém pro fotbalové hřiště v Ruzyni s podporou Agriwell

Údržba travnatého povrchu hřiště v Ruzyni a především jeho zavlažování a výrazné šetření zdrojů pitné vody, kterými bylo hřiště denně kropeno, přivedlo k myšlence zřízení vrtané studny a její napojení na závlahový systém hřiště. Po důkladném hydrogeologickém průzkumu a vyřízení všech legislativních formalit se podařilo realizovat v blízkosti hřiště vrt s dostatečnou kapacitou vody a zároveň i jeho napojení na závlahu hřiště. Hlubinný vrt využívá přírodní zásoby podzemní vody, které se mohou regenerovat přirozeným procesem, což splňuje základní kritéria pro obnovitelné zdroje.

Construction of the arena + well

Drilling rig

TJ Ruzyně o.s. slouží primárně žákovským kategoriím klubu a klubové brankařské akademii. Mládežnický AREÁL RUZYŇ v ulici Ztracená FK Dukla využívá společně s klubem TJ Ruzyně. V areálu se nachází travnaté hřiště a malá umělka. K dispozici je zde i malý gymnastický sálek pro odpočinkové aktivity či posilování. V letošním roce se zde podařilo vybudovat vytěžovací plácek a malé odrazové hřiště pro rozvoj individuální techniky. V sousedství areálu se nachází horolezecká stěna.

Oslava 80 let TJ Ruzyně

TJ Ruzyně o.s.

Projekt tréninkové arény s UMT povrchem a odrazovou stěnou sponzorovaný Agriwell

Využití vedlejších ploch areálu k tréninkové činnosti našich družstev nás přimělo k záměru vybudování další tréninkové plochy. Po rozsáhlých terénních úpravách a přípravě podkladu byla položena finální vrstva arény. FK Dukla zvolili technologii umělé trávy bez granulátové výplně.

Umělý trávník XL TURF

Přesná specifikace od výrobce zní: umělý bezzásypový trávník s EPP pružnou podložkou XL TURF PRO a XL TURF MULTI SOCCER, vyrobený ve Švýcarku. XL TURF je první umělý trávník, kterému byl v r. 2003 udělen certifikát UEFA na základě polních zkoušek.

Jedinečnou výhodou této technologie je ochrana dětí v letních měsících, kdy běžné hřiště s UMT povrchem a s gumovým granulátem akumulují teplo a vzniklé výpary výrazně zatěžují dýchací aparát sportovců, což námi zvolená technologie nečinní. Dále je tento druh povrchu výrazně šetrnější k životnímu prostředí, jelikož se do volné přírody neuvolňuje gumový zásypový granulát.

DÁLŠÍ TECHNICKÉ VÝHODY

  • opětovná využitelnost – celý systém je plně recyklovatelný

  • vysoká mobilita – povrch se snadno a rychle demontuje, přepravuje a znovu instaluje

  • velmi hustá směs rovných a zvlněných 100% PE vláken v kombinaci s pružnou EPP podložkou dodává optimální biomechanické,ergonomické a fyziologické parametry pro organismus sportovců

  • krátkodobá deformační paměť EPP podložky zabezpečuje okamžité vrácení do původního rovného tvaru povrchu

  • trávník budoucnosti vzhledem k připravovanému zákazu používání granulátu v EU

FK Dukla Praha; Mládež

Trénink na nové UMT; TJ Ruzyně

"Jsme velice rádi, že oba plánované projekty se podařilo v krátkém časovém období zdárně realizovat.

Spolek Dukla Praha úzce spolupracoval při plánování a realizaci obou projektů se společností AGRIWELL s.r.o., která se především svou ekonomickou pomocí a poradenstvím v oblasti ekologie stala zásadním partnerem a garantem samotné realizace a dokončení výše uvedených projektů", - říkají zástupci Dukly.