Dokončení výstavby našeho nového skladu v Odrách

01/06/2021

Systematicky se rozvíjíme a neustále se zlepšujeme, rozšiřujeme a doplňujeme nabídku našich služeb.

Jsme rádi vás informovat, že ve velmi blízké budoucnosti, bude naše společnost oficiálně uvedena do provozu naš nový a moderní sklad pro skladování, překládky, a následnou dopravu našich vysoce kvalitních organických produktů pro naše partnery a zákazníky, a to jak v rámci Evropské Unie i mimo ni. Tento sklad bude jedním z hlavních článků našeho logistického dodavatelského řetězce z našich projektů ve východní Evropě a zemích SNS. Kromě skladovacích zařízení plánujeme v budoucnu také postavit čisticí linku pro čištění našich výrobků podle organických norem pro přímou lidskou spotřebu.

10 000 pozemek

Pro tento projekt jsme pořídili pozemek o rozloze více než 10 000 metrů čtverečních.

3 000 plocha

V roce 2020 jsme postavili skladovacích zařízení v rozloze 3 000 metrů čtverečních a čisticí linku na olejnatá semena.

Generální dodavatel

Generálním dodavatelem stavby tohoto projektu byla místní stavební společnost FREMONT OPAVA s. r. o.

Financování

Realizace tohoto projektu byla uskutečněna pomocí finanční podpory české banky ČSOB.

Níže se můžete seznámit s konečné fázi výstavby našeho zařízení, vidět všechny hlavní prostory a technologií pro příjem a expedice zboží, stejně jako kancelářské a skladové prostory. Dnes se zabýváme zlepšením blízkého území skladu, vybavením kancelářských prostor, nákupem mobilních zařízení a vysokozdvižných vozíků, jakož i přípravou míst pro skladování výrobků, a to jak hromadně, tak na stojanech. V blízké budoucnosti, až budou všechny tyto procesy a práce dokončeny, vás budeme informovat o dokončení stavby a uvedení do provozu našeho projektu.