Stále jedeme!

19/03/2020

Stále jezdíme pro vás!

Vážení klienti a partneři,

Nacházíme se ve velmi obtížných dobách, na které jsme nebyli připraveni ani nemáme žádné zkušenosti jak se s tím vypořádat. Dovolte nám, abychom vám popřáli dobré zdraví, trpělivost a štěstí při přijímání obtížných rozhodnutí, která by tyto časy určitě vyžadovaly.

V rámci etiky podnikání, jakož i osobních hodnot členů našeho týmu, stojíme vedle našich klientů nejen v dobách prosperity, ale také v době krizí, které bohužel nyní přišly. Proto jsme již přijali veškerá vhodná a nezbytná opatření, abychom zajistili nepřetržitý provoz naší společnosti a dodávek, abychom vám pomohli projít tímto obtížným obdobím. Považujeme naši roli nejen při obchodování a distribuci našich produktů, ale také a možná důležitější při sdílení všech důležitých informací, návrhů a procesů, které pomáhají podporovat vaše podnikání.

Vzhledem k současné situaci s koronaviry v České republice a v celé Evropě jako celku nevylučujeme možná omezení provozu našich skladů, přepravy zboží a práce naší společnosti jako celku. Už jsme se potýkali s komplikacemi souvisejícími s dopravou, hraničním přechodem, papírováním, ale stále si zachováváme své závazky vůči vám a dál jezdíme!