Výstavba nového skladu v Odrách v České republice: - 3. etapa.

08/12/2020

NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY: Probíhá montáž stěn a střechy, stejně jako přípravné a zemní práce pro podlahy. Tento stavební projekt nových, moderních skladovacích zařízení je určen pro skladování, překládku a následnou distribuci našich ekologických produktů našim partnerům a zákazníkům jak v Evropské unii, tak i za jejími hranicemi.