Spolupráce

Spolehliví partneři

Spolupracujeme s renomovanými partnery, kteří sdílí naši vášeň pro organické zemědělství, abychom společně poskytovali vysoce kvalitní a udržitelné produkty.

Dukla Praha


Agriwell spolupracuje s fotbalovým klubem Dukla Praha Mládež na podpoře udržitelnosti moderního fotbalu a inspiraci mládeže k sportování. Společně se snažíme vytvářet prostředí, které podporuje ekologickou a sociální odpovědnost v rámci fotbalového světa.

IFoam


Mezinárodní zastřešující organizací pro ekologické zemědělství, která byla založena v roce 1972.

Odry


Jelikož je naše skladiště umístěno právě v Odrách, chceme aktivně přispívat ke zkvalitnění života místních obyvatel. Snažíme se spolupracovat s místními orgány a komunitou, abychom vytvořili prostředí, které bude prospěšné pro nás všechny.

TP Organics


Prezentuje názory zástupců ekologického sektoru a občanské společnosti a poskytuje širokou perspektivu prioritních oblastí výzkumu a vývoje, které mohou využít potenciál biopotravin a ekologického zemědělství k řešení současných problémů.

Společenská odpovědnost

Etika a udržitelnost

Udržitelné výsledky v potravinářském průmyslu vyžadují neustálou spolupráci s farmáři a vědeckými institucemi. Proces zahrnuje výměnu informací, výzkum a vývoj nových metod, které pomáhají zlepšovat výrobní řetězec.

Naše odpovědné obchodní praktiky

S použitím ekologicky čistějších výrobních metod nejen přispíváme k ochraně životního prostředí, ale také vytváříme nová pracovní místa. Bezpochyby, klade se velký důraz také na kvalitu našich výrobků. V tomto směru nám pomáhají normy GMP+, ISO 22000 a IFS.

Jak přispíváme k komunitě

Agriwell se angažuje v ochraně vodních ekosystémů a biodiverzity. Podporujeme zemědělce v používání ekologických zemědělských postupů k minimalizaci negativních dopadů na na životní prostředí.

Podpora blahobytu a rozvoje zaměstnanců

V naší společnosti se snažíme vytvořit pracovní prostředí, které poskytuje rovné příležitosti pro všechny, bez ohledu na sociálně-ekonomický status, pohlaví nebo původ.